Sociálně terapeutická dílna KROKY

Sociálně terapeutické dílny KROKY jsou místem, kam mohou docházet osoby s mentálním postižením a realizovat se v pracovních aktivitách.

Adresa:

Zborovská 2501/22
702 00 Moravská Ostrava

Provozní doba:

Pondělí až Pátek od 6:00 do 15:30 hodin


Posláním STD KROKY je poskytnout podporu osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, které se chtějí realizovat v pracovních aktivitách, a zároveň jim zajistit podporu při získávání praktických dovedností, které zvýší jejich šance na zařazení do běžného života.

Cílem služby je situace, kdy uživatelé ovládají pracovní dovednosti a jsou schopni pracovat na chráněném trhu práce či v této službě, která jim nadále bude nabízet smysluplné a důstojné naplnění jejich volného času.

Cílovou skupinou jsou muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Celková kapacita ambulantní služby sociální prevence je 18 míst - aktuálně naplněna. Služba je bezplatná - úhrada pouze za odebranou stravu

V případě zájmu o službu nás, prosím, kontaktujete na tel. č. 721 293 403, po telefonickém kontaktu si s vedoucí zařízení můžete domluvit schůzku a zapsat se do pořadníku čekatelů.

Pracovní činnosti:


 • tkaní na tkalcovském stavu
 • kreativní dílna - decoupage, kašírování, malování na sklo, aj.
 • nácvik přípravy jednoduchých jídel a nácvik úklidu
 • výroba v dřevařské dílně - rámečky, budky, aj.
 • pletení košíků
 • šicí dílna

Aktivizační činnosti:


 • nácvik péče o domácnost
 • turistické výlety a víkendové/týdenní pobyty
 • výtvarné činnosti
 • fotbal, plavání, stolní tenis
 • divadlo loutek, knihovna, kino
 • společenské a sportovní akce - Lidé lidem, Advent plný křídlení, Mistrovství Moravy a Slezska v plavání, Vánoční turnaje ve stolním tenise, Turnaje v kuželkách, Boccia, ...

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu "Podpora služeb sociální prevence 2", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758.