Děkujeme všem, kteří nás podporují:Moravskoslezský kraj
www.msk.cz

Na základě smluv o poskytnutí dotace č. 01119/2020/SOC, 01322/2020/SOC, a pro období 2020 - 2021 č. 00897/2020/SOC podpořil Moravskoslezský kraj realizaci našich služeb.


Statutární město Ostrava
www.ostrava.cz

Na základě smluv č. 0814/2020/SVZ, 0879/2020/SVZ, 0782/2020/SVZ, 0450/2020/SVZ a 1814/2020/SVZ podpořilo Statutární město Ostrava realizaci našich aktivit.


Městský obvod Ostrava-Jih
www.ovajih.ostrava.cz

Z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byla poskytnuta účelová dotace, č. smlouvy 3/20/SOC.


MPSV
www.mpsv.cz

V rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, probíhá v letech 2020 – 2021 realizace a financování projektu č. 00897/2020/SOC.

Poděkování patří také všem jednotlivcům, kteří nás v našich činnostech podporují, ať už slovně či finančně.