Podpora samostatného bydlení

Služba Podpory samostatného bydlení je poskytována mužům i ženám ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace, chtějí samostatně žít v běžném prostředí domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

Adresa:

Sídlo organizace se nachází na     
Pavlovova 1625/65
700 30 Ostrava - Zábřeh

Provozní doba:

Pondělí až Pátek od 6:00 do 15:30 hodin
(v ostatních případech dle potřeb uživatele)


Cílem služby je poskytnout podporu samostatně žijícímu uživateli, který chce žít samostatně, starat se o svou domácnost, spravovat své finance, jednát s úřady a lékaři, a který v rizikových situacích ví, na koho se může obrátit o radu a pomoc.

Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:


  • uživatel ovládá dovednosti potřebné k zvládnutí péče o vlastní domácnost
  • uživatel je zaměstnaný
  • uživatel smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ
  • uživatel se samostatně rozhoduje o způsobu života
  • uživatel využívá veřejné služby v místě, kde žije
  • uživatel navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy

Zásady poskytované služby vyjadřují hodnoty, z nichž vycházejí zaměstnanci při poskytování sociální služby. Jedná se o individuální přístup, pružnost vůči potřebám uživatelů, dobrovolnost, důraz na motivaci k zvyšování samostatnosti a rozvoji schopností, respektování svobodné volby uživatele a jeho potřeb.

Celková kapacita služby je 6 míst. Služba je placená.

Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 6:00 do 15:30, o víkendech a svátcích dle potřeb uživatelů.

Realizace služby probíhá v bytech na území města Ostravy.

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu "Podpora služeb sociální prevence 3", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030.