Sídlo:

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava Zábřeh

   

Statutární zástupce:

Mgr. Lucie Habiballa

+420 777 938 111

reditelka@prapos.cz

   

Vedoucí služeb:

Mgr. Gabriela Adamusová

+420 725 022 799

vedoucisluzeb@prapos.cz

   

Sociální pracovnice:

Bc. Lenka Šeděnková, DiS.

+420 725 484 330

socialnipracovnice@prapos.cz

   
   

Služba:

Adresa:

Telefon:

   

Centrum denních služeb START

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava Zábřeh

+420 601 327 649

   

Sociálně terapeutická dílna KROKY

Zborovská 2501/22, 702 00 Moravská Ostrava

+420 721 293 403

   

Podpora samostatného bydlení

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava Zábřeh

+420 601 327 649

   

Přeprava handicapovaných osob

Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava Zábřeh

+420 725 022 799