Centrum denních služeb START

Centrum denních služeb START je místem, kam docházejí osoby s mentálním postižením, aby plnohodnotně trávili svůj všední den a zapojili se do všech nabízených aktivit.

Adresa:

Pavlovova 1625/65
700 30 Ostrava - Zábřeh

Provozní doba:

Pondělí až Pátek od 6:00 do 16:30 hodin


Naše organizace poskytuje sociální službu centrum denních služeb v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována mužům i ženám ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří žijí v rodinném prostředí. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Služba není určena žadatelům, kteří se pohybují pouze pomocí invalidního vozíku, jejichž aktuální potřeby či projevy narušují nebo znemožňují kolektivní soužití, kteří mají v důsledku smyslového postižení specifické potřeby při komunikaci s druhými, zcela nevidomí, zcela neslyšící.

Cílem služby je situace, kdy uživatel umí navazovat, udržet a rozvíjet společenské kontakty s vrstevníky a širší společností, smysluplně využívá svůj volný čas, zvládá sebeobsluhu a dodržuje hygienické návyky.

Podporou uživatelů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby:


 • podpoře rozvoje či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností uživatelů
 • podpoře nácviku praktických činností pro každodenní život, aktivizačních činností a nabídce zájmových aktivit vedoucích k prožitku seberalizace a smysluplného trávení volného času
 • podpoře využívání běžně dostupných zdrojů v místě, kde uživatel žije
 • podpoře uživatelů k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o způsobu života

Službu pokytujeme od pondělí do pátku, v době od 6:00 do 16:30 hodin, služba vychází z individuálních přání a potřeb uživatele, dle stanoveného osobního cíle. Služba centrum denních služeb je službou ambulantní, poskytuje se v sídle zařízení. Realizace služby probíhá v přízemí bytového domu. Součástí je vstupní hala, šatna uživatelů i zaměstnanců, oddělené toalety uživatelů mužů a žen, toalety zaměstnanců, kuchyň, jídelna, 2 pracovně-kreativní dílny, relaxační místnost, TV a PC místnost a kancelář. Zařízení není bezbarierové

Služba je poskytována za úhradu. Kapacita služby je 21 míst.

V případě zájmu o službu nás kontaktujete na tel. č. 601 327 649.

Základní činnosti:


 • podpora v nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a v soběstačnosti - oprava oděvů, péče o zevnějšek
 • pomoc a podpora při osobní hygieně
 • podpora vytváření základních pracovních návyků a dovedností - šití na šicím stroji i v ruce
 • výroba ekologických briket
 • kreativní tvoření
 • nácvik přípravy jednoduchých jídel a nácvik úklidu

Aktivizační činnosti:


 • turistické výlety a víkendové/týdenní pobyty
 • výtvarné činnosti
 • sportovní aktivity - fotbal, plavání, stolní tenis
 • kulturní aktivity - divadlo, knihovna, terapie loutkou, arteterapie, canisterapie
 • společenské akce - Lidé lidem, Advent plný křídlení, Mistrovství Moravy a Slezska v plavání, Vánoční turnaje ve stolním tenise, Turnaje v kuželkách, Boccia, ...

Sociální služba je podporována dotací Moravskoslezského kraje.

Dokumenty ke stažení:

© 2019 Prapos z.s. Všechna práva vyhrazena.