Vážení uživatelé našich služeb a jim blízcí, v souvislosti s aktuální situací v České republice a vyhlášenému nouzovému stavu kvůli epidemii koronaviru bychom vás rádi ujistili, že naše organizace funguje, byť v omezeném režimu. Podporu klientům i nadále poskytujeme - jedná se o službu podpora samostatného bydlení, kde klientům navyšujeme počet hodin podpory vzhledem k uzavření provozu jejich zaměstnání či sociální služby, do které docházejí.

Ostatní sociální služby a aktivity jsou dočasně pozastavené, sledujeme výklady nařízení vlády a doporučení ze strany zadavatelů sociálních služeb - o případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek.

 

Naši pracovníci jsou s vámi všemi ve spojení alespoň pomocí pozdravů formou sms. Pokud budete mít zájem či potřebu využít telefonického kontaktu či kontaktu formou e-mailu, neváhejte nás oslovit.

 

V případě potřeby vám poradíme také s kontakty a odkážeme na pomoc dle příslušného problému a požadavku.

 

Informace k aktuální situaci najdete na webové stránce koronavirus.mzcr.cz, kde naleznete i důležité kontakty, odkazy, rady a doporučení.

 

Ke službě podpora samostatného bydlení - nastavili jsme preventivní a bezpečnostní opatření a prosíme vás o jejich dodržení:

 

Klienty žádáme, aby v přítomnosti pracovníka nosili roušky či respirátory, naši pracovníci taktéž budou podporu poskytovat vždy v roušce, příp. i rukavicích.

 

V případě, že máte vy / vaše dítě - opatrovanec příznaky nachlazení, teploty či podezření na nákazu koronavirem, příp. jste / je v karanténě, informujte nás o tom ihned telefonicky.

 

Osoby blízké žádáme, pokud jste byli s naším klientem v kontaktu a jste v karanténě, taktéž nás o tom informujte. Pokud to však není nutné a neposkytujete našim klientům přímou podporu a chodíte si s nimi jen popovídat, prosíme vás, abyste omezili návštěvy a kontakt s nimi na minimum.

 

Výše uvedené nebude znamenat ukončení služby, ale zvážíme, jak dále budeme postupovat a která opatření zpřísníme. Pracovníci by v těchto případech ke klientům přicházeli pouze na nezbytně nutnou dobu a v účinných ochranných prostředcích.

 

Povinnost vyhnout se rizikovému chování a sledovat příznaky u sebe a svých blízkých mají samozřejmě i naši pracovníci. Byli poučení o zvýšených hygienických opatřeních a dodržování nošení ochranných pomůcek nejen po dobu výkonu podpory ve vaši domácnosti.

S přáním zvládnutí těchto těžkých dní a pevného zdraví zaměstnanci PRAPOS, z.s.